Nieuws (24)

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de activiteiten en nieuws rondom Zeeland Lokaal.

Zeeland Lokaal en de Partij voor Zeeland doen met de aanstaande Statenverkiezingen mee met 1 lijst (Lijst 9) onder de naam Partij voor Zeeland.

De volledige kandidatenlijst (42 personen) is gepubliceerd op de website van de Partij voor Zeeland:

https://partijvoorzeeland.nl/verkiezingen/kandidaten-prov-staten

PERSBERICHT
 
Partij voor Zeeland + Zeeland lokaal = PvZ 2.0

Partij voor Zeeland en Zeeland Lokaal hebben besloten om de handen ineen te slaan en bij de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zeeland met één gezamenlijke lijst te komen.

Beide partijen zijn thans vertegenwoordigd met 1 zetel in de Provinciale Staten van Zeeland. Het succes van de laatste gemeenteraadsverkiezingen, waarbij de lokale partijen samen veruit de grootste politieke familie geworden zijn, is een belangrijke drijfveer achter deze fusie. Als men de stemmen van de lokale partijen bij de Statenverkiezingen van 2015 bij elkaar optelt, hadden ze 3 of 4 zetels gehad.

Bron: eenvandaag.nl  

Na Friesland en Utrecht overweegt ook Zeeland om het afschieten van verwilderde katten toe te staan. Het afschieten is nodig om de weidevogels een kans te geven om te overleven, zo zeggen de voorstanders. Tegenstanders zijn woedend. "De katten zijn niet de weidevogels aan het uitroeien”, zegt Marleen Drijgers van Stichting Scheldekat. “Dat is de mens zelf.”

Aanstaande vrijdag worden in de vergadering van Provinciale Staten het Omgevingsplan Zeeland 2018 en de Omgevingsverordening Zeeland 2018 vastgesteld.

Zeeland lokaal dient 2 amendementen in op deze 2 voorstellen:

Bron: PZC 4 september 2018

MIDDELBURG - De invoering van een kilometerheffing voor personenauto's in Vlaanderen staat los van het toltarief in de Westerscheldetunnel. Dat antwoordt het dagelijks provinciebestuur op vragen van het CDA en Zeeland Lokaal, die suggereren dat de tol omlaag kan om Zeeuws-Vlamingen te helpen.

De fractie van Zeeland Lokaal is ontstemd door berichtgeving op de website van de PZC van 16 augustus 2018 waarin er melding van wordt gemaakt dat activiteiten van vrijwilligers zoals, maar niet uitsluitend, sportevenementen niet plaats kunnen vinden vanwege hoge regeldruk en daarmee gepaard gaande kosten. Het gaat hier om de halve marathon van Tholen, maar dit evenement is exemplarisch voor andere activiteiten.

Bron: Algemeen Dagblad

Het dagelijks provinciebestuur antwoordt dat op schriftelijke vragen van Mark Faasse (Zeeland Lokaal). In navolging van Friesland en Utrecht wil Zeeland het afschieten van verwilderde katten toestaan.

Zeeland Lokaal heeft op 26 juli vragen gesteld aan GS over de kilometerheffing voor personenauto's in België.

We zijn van mening, samen met vele anderen, dat dit nadelig is voor met name de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen en vragen aan het college om in grensoverschrijdende overleggen en op het hoogste regeringsniveau dit aan te kaarten.

pdf De Art. 44 vragen bekijken (371 KB)

  pdf Antwoord vragen belgische kilometerheffing (506 KB)