woensdag, 19 september 2018 11:13

Omgevingsplan Zeeland 2018 en Omgevingsverordening Zeeland 2018: Zeeland Lokaal dient 2 amendementen in!

Aanstaande vrijdag worden in de vergadering van Provinciale Staten het Omgevingsplan Zeeland 2018 en de Omgevingsverordening Zeeland 2018 vastgesteld.

Zeeland lokaal dient 2 amendementen in op deze 2 voorstellen:

 

 • Centrale bedrijfsmatige exploitatie en verbod permanent wonen
 • De manier van gebruik of eigendomssituatie van een (recreatie)woning is geen ruimtelijke overweging en voegt niets toe
 • Bij kleinschalige projecten is een centrale bedrijfsmatige verhuur onrendabel en door deze eis zouden dit soort projecten, die er toe leiden dat recreatieve ontwikkelingen niet al te massaal zijn, en daardoor beter passen in het landschap, niet mogelijk zijn.
 • Schrappen van de regels die het zelfbeschikkingsrecht van inperken
  Het zelfbeschikkingsrecht van eigenaren van een woning is een recht geregeld in art. 8 uit het Europees verdrag voor de rechten van de mens,
  waarin gesteld wordt: 

  Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht
  .

 • Projectontwikkelaars kunnen deze centrale bedrijfsmatige verhuur regelen middels een privaatrechtelijke overeenkomst en doen dat ook. De noodzaak ontbreekt voor een overheid om dit mede te faciliteren.
 • Lees het Amendement hier:  pdf Amendement centrale bedrijfsmatige exploitatie artikel 8.1 evrm (168 KB)  

 

 

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.