Bestuur in Zeeland

Bestuur Bestuur

Er zijn momenteel 13 gemeenten in onze provincie.
Naast de provincie hebben we het waterschap 'Scheldestromen'. Zeeland Lokaal wil dit zo houden.
Verdere gemeentelijke herindeling is voor ons geen optie. Door de gemeentelijke herindelingen in voorgaande periodes is de afstand bestuur-burgers te groot geworden. Inwoners herkennen hun vertegenwoordigers niet
meer. Ook de bedrijfseconomische winst welke zou ontstaan bij grootschaligheid is niet bereikt.
Meer bureaucratie en regelgeving is het resultaat geworden.

 

 

Zeeland Lokaal werkt met volksvertegenwoordigers welke stevige wortels hebben in de lokale samenleving.
Uiteraard vinden we dat provincie, gemeenten en waterschap intensief moeten samenwerken, maar dit kan niet opgelegd worden. Gedwongen samenwerking geeft alleen maar wrijving tussen de verschillende overheden.

Zeeland Lokaal ziet een grote rol voor de provincie om vrijwillige samenwerking te stimuleren. Dit door met de afzonderlijke gemeenten en het waterschap in goed overleg, zonder dreiging van gemeentelijke herindeling, tot samenwerking op diverse beleidsterreinen te komen. Zeker op de beleidsterreinen zorg, onderwijs en arbeid moet dit mogelijk zijn.
Samenwerken over de lands- en provinciegrenzen zal door ons gestimuleerd worden. Zeeland en vooral Zeeuws Vlaanderen kan op het gebied van ziekenhuiszorg, onderwijs, havens en cultuur grote voordelen behalen uit
intensieve samenwerking met Vlaanderen.
Naar de Rijksoverheid toe zal Zeeland proactief vooral de Zeeuwse kansen moeten promoten en aandringen op landelijke inzet om deze kansen te benutten.

Promotie van Zeeland als provincie waar het goed wonen en werken is, moet stevig worden doorgezet.
Zeeland Lokaal wil de regels versoepelen. We houden aandacht voor de bescherming van de leefomgeving van de burger.

Openheid en transparantie in de besluitvorming staat voorop.
Zeeland Lokaal gaat de burgers in een zeer vroeg stadium betrekken bij de planvorming.

Meer in deze categorie: « Openbaar vervoer Geld »

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.