Geld

Door fikse tegenvallers, onder andere veroorzaakt door eerder beleid, is de financiële positie van onze provincie danig achteruit gehold.
Uiteraard was ook sprake van tegenvallers welke niet te voorzien zijn geweest. Denk aan het Delta dividend en de hoge kosten van herstructurering van de eigen organisatie en gesubsidieerde instellingen.
Zeeland Lokaal vindt dat organisatieontwikkeling geen stilstaand proces is en dat er voortdurend gezocht moet worden naar besparingen op de organisatie en bij de gesubsidieerde instellingen.

Dit betekent in feite een continu afwegen van oude taken ten overstaan van nieuwe taken. Ook de ontwikkelingen rond automatisering en het aanboren van mondiale kenniscentra moet hierbij betrokken worden.
Wat de inkomstenkant betreft heft de provincie opcenten op de motorrijtuigenbelasting.

Zeeland Lokaal vindt, dat deze opcenten de komende statenperiode niet verhoogd kunnen worden, ook niet met een inflatiepercentage. Door een gebrekkig openbaar vervoer is de Zeeuwse bevolking vooral aangewezen op de auto bij het verplaatsen naar werk, voorzieningen, familie en ontspanning. De auto mag zeker geen melkkoe zijn om hoge inkomsten te genereren uit de motorrijtuigenbelasting.
Wat de tolheffing voor de passages in de Westerscheldetunnel betreft gaat Zeeland Lokaal overschotten op de exploitatie inzetten om daarmee de tolvrije periode eerder te bereiken. Het moet mogelijk zijn na herstructurering van de Sloeweg, de Sluiskiltunnel en de Tractaatweg grotere verkeersstromen aan te trekken, waardoor het exploitatieresultaat van de tunnel verder verbetert en de overschotten, wat Zeeland Lokaal betreft gebruikt worden om de periode van tolheffing in te korten, zodat alle Zeeuwen binnen afzienbare tijd zonder tolheffing heel Zeeland kunnen bereiken.

Meer in deze categorie: « Bestuur in Zeeland

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.