Onderwijs

Onderwijs Onderwijs

Goed onderwijs hoort bij een stevig economisch beleid. Naast uitstekend basis en voortgezet onderwijs zal ook het MBO onderwijs onze volle aandacht krijgen. Om basisschoolvoorzieningen in de grensstreek te behouden zal een plan van aanpak worden opgezet om de 'weglek' van leerlingen naar Vlaanderen te voorkomen.

Over de provincie gespreid zal een kwalitatief goed MBO netwerk georganiseerd moeten worden. Voor de jongeren levert dit een keuzemogelijkheid op uit een breed aanbod van opleidingen. Hierbij past de OV-MBO pas om opleidingen bereikbaar te houden voor iedereen.

 

 

 


Op HBO terrein scoren we goed in Zeeland. Toch moeten we ook hier heel actief aan de slag om nieuwe, bij Zeeland passende opleidingen binnen te halen zodat er ook een stroom aan studenten van buiten Zeeland hier HBO onderwijs kan volgen, waardoor de basis verbreed wordt. Zeeland Lokaal wil De Roosevelt Academy hierbij ondersteunen. Er zal een kenniscentrum ontwikkeld moeten worden, van waaruit ook masterstudies aangeboden kunnen worden.
Uiteraard past bij deze ontwikkeling een nauwe samenwerking op HBO en universitair niveau met opleidingsinstituten in Vlaanderen.

Meer in deze categorie: « Zeeland Seaports en Delta Cultuur »

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.