Openbaar vervoer

Openbaar vervoer Openbaar vervoer

Voorzieningen moeten voor alle inwoners van onze provincie optimaal bereikbaar zijn. Dit kan door een fijnmazig netwerk aan openbaar vervoer tot stand te brengen. In het huidig OV plan is die fijnmazigheid mogelijk gemaakt door uit te gaan van hoofdlijnen met een op de vraag aangepast vervoer waarmee de reiziger de haltes op de hoofdlijn kan bereiken.
Zeeland Lokaal zal zich er sterk voor maken het OV tot in de kleinste dorpen mogelijk te maken door in stand houden van het netwerk.
Met name het vervoer met kleine bussen en het flexnet met taxivervoer zal een kans moeten krijgen zich te ontwikkelen.

Zeeland Lokaal vindt, dat Openbaar Vervoer niet afhankelijk mag zijn van vrijwilligers. Wij pleiten voor gratis OV voor MBO jongeren.
Een belangrijk deel van de gebruikers van OV betreft jongeren.
Wij gaan het openbaar vervoer inrichten op de vraag van jongeren. Niet alleen ten behoeve van de studie, maar ook gericht op veilig vervoer tijdens uitgaan.
In Zeeuws Vlaanderen bestaat de mogelijkheid voor 65 plussers om buiten de spits gratis met het OV te reizen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeenten.
Zeeland Lokaal wil deze mogelijkheid uitbreiden naar de hele provincie. Wij houden vast aan een halfuur dienst voor het voetveer Breskens-Vlissingen en houden de exploitatie in handen van de provincie.

Meer in deze categorie: « Verkeer Bestuur in Zeeland »

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.