Ruimte

Ruimte Ruimte

Zeeland kent een heel diverse ruimtelijke indeling: Industrie, kleinschalige bedrijvigheid, MKB in allerlei verschijningsvormen, toerisme, landbouw,
visserij, natuurgroen en -blauw.
Het is dikwijls moeilijk een evenwicht te vinden om, rekening houdend met al deze belangen, tot een optimaal product te komen.

Zoals in de paragrafen Economie en Werkgelegenheid genoemd, staan wij voor een optimale economische ontwikkeling. Dit kan bereikt worden door rekening
te houden met- en in te spelen op de diverse belangen, immers de verdere ontwikkeling van het toerisme kan niet zonder aandacht voor natuur en landschapsontwikkeling.

 


Bij een structurele ontwikkeling van de industriële gebieden past het geven van voorrang aan bedrijfsontwikkeling. In samenspraak met bedrijven wordt gezocht naar compensatie in een gebied waardoor er een verbetering kan plaatsvinden in de totale woon- en leefomgeving van het gebied, hetgeen ook weer een positieve vestigingsfactor voor bedrijven kan zijn.

Wanneer er vraag is naar uitbreiding van bedrijfsterreinen in de kleinere kernen werkt Zeeland Lokaal mee om dit te realiseren.
Recreatie en visserij zijn gebaat met 'gezond' water.
De agrarische sector moet ruimtelijk mee kunnen met ontwikkelingen in de landbouw. De regels voor het buitengebied zullen zich hier naar moeten richten. Om verpaupering van leegstaande boerderijen tegen te gaan, moeten de mogelijkheden hier een andere bestemming aan te geven, verruimd worden.

Meer in deze categorie: « Cultuur Ontpolderen »

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.