Steden en dorpen

Steden en dorpen Steden en dorpen

De provincie bevordert een evenwichtige ontwikkeling van steden en dorpen.
We kunnen nauwelijks spreken van steden in Zeeland. Toch is het goed rond een aantal voorzieningen, samen met de dertien gemeenten, afspraken te maken. Wij noemen het concentreren van onderwijsvoorzieningen,
zorgvoorzieningen, sport, ziekenhuizen en theaters. Door krachten te bundelen kan er op de genoemde terreinen voldoende kwaliteit ontstaan.

Alhoewel het dikwijls om voorzieningen en faciliteiten gaat waar de provincie geen wettelijke taak heeft, vindt Zeeland Lokaal dat de regie bij de provincie kan liggen. 

Door de nauwe banden met de lokale partijen in de gemeenten kan Zeeland Lokaal hier een grote rol in spelen.


Ook de woningmarkt maakt een bijzondere periode door.
Samen met gemeenten, woningstichtingen, verenigingen van eigenaren en makelaarsorganisaties moet vanuit de provincie een realistisch volkshuisvestingsbeleid ontwikkeld worden waarbij het eenzijdig opleggen van beleid niet aan de orde is. Als er vraag naar bouwen is in de kleinere kernen, moet dit zeker planologisch mogelijk gemaakt worden.
Hierbij geven we zowel in de grote als de kleinere kernen voorrang aan kansen om te herstructureren.
Beleid wordt ontwikkeld om afbraak en renovatie van oude panden te stimuleren.

Er komen geen extra windmolens op land.
Zijn er initiatieven om alternatieve energie te ontwikkelen, dan wordt er door Zeeland Lokaal volop meegewerkt.
Te denken valt aan zonne-energie, getijdenenergie, biomassa en windmolenparken ver in zee.

Meer in deze categorie: « Ontpolderen Zorg »

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.