Werkgelegenheid

Werkgelegenheid Werkgelegenheid

De beste manier om met name jongeren en ouderen kansen op werk te bieden is het aantrekken van bedrijven.
De gemeenten vragen we optimaal in te zetten op scholing en omscholing naar nieuwe beroepen.
De provincie heeft tot nu toe niet veel aandacht besteed aan werkgelegenheid voor kwetsbare groepen en jongeren.
Door het verdwijnen van de mogelijkheid in WSW verband te kunnen werken is een actief beleid nodig deze inwoners te ondersteunen.

 

 

We willen in nauwe samenwerking met de gemeenten in Zeeland aan de slag gaan waardoor een optimale beleidsinzet kan ontstaan. De Rijksoverheid heeft gekozen voor een Zeeuwse Arbeidsmarktregio.
Zeeland Lokaal vindt, dat er vooral ook regionale werkbedrijven(samenwerkingsverbanden om arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen) moeten ontstaan.
Zeeland Lokaal zal geen arbeidsmarktbeleid ondersteunen dat bedacht is door 'kletsgroepen' waardoor een theoretisch verhaal op papier komt te staan waar de werkzoekenden in Zeeland niets aan hebben. Er is al teveel geïnvesteerd in kostbare nota's, die op de grote stapel papier terecht zijn gekomen.

Begeleiden naar echte banen levert duurzaam werk op en inkomen voor betrokkenen en daar gaat het ons om. Zeeland Lokaal vindt behoud van werkgelegenheid in de zorgsector een speerpunt in het werkgelegenheidsbeleid.

Meer in deze categorie: « Economie Zeeland Seaports en Delta »

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.