Zeeland Seaports en Delta

Zeeland Seaports Zeeland Seaports

Zeeland Seaports en Delta zijn twee verzelfstandigde bedrijven in het Zeeuwse, waar de provincie en de gemeenten gezamenlijk eigenaar van zijn.
Het havenbedrijf heeft tot nu toe nog geen dividend uitgekeerd, maar zich in het verleden vooral gericht op het aantrekken van zoveel mogelijk bedrijvigheid om daarmee de werkgelegenheid te vergroten.
Rentabiliteit van de investering kwam op een tweede plaats. Hierdoor wordt er te weinig 'verdiend' om dividend uit te keren aan de aandeelhouders.

 

 

 

Zeeland Lokaal vindt het belang van werkgelegenheid een eerste prioriteit, maar met Zeeland Seaports moeten wat ons betreft ook prestatieafspraken gemaakt worden om op (korte) termijn te streven naar winstuitkeringen aan de aandeelhouders.
Dit onderwerp dient te worden meegenomen in het vast te stellen strategisch plan. In dit plan moet grote aandacht geschonken worden aan samenwerking met de havens van Gent en Antwerpen.
Ons bedrijf Delta bevindt zich in een mondiaal concurrerende energiemarkt waardoor de in het verleden gedane investeringen in energieopwekking onvoldoende rendement genereren.
Ook hangt het spook van de splitsingswet boven Delta Energie.
De bedrijven Evides, Multimedia en DNWB &Infra geven een laag risicoprofiel. Indaver geeft een goed rendement maar is risicovol wat resultaten betreft. Energie zit in de min.

Zeeland Lokaal zal in goed overleg met Delta een beleid ontwikkelen om de risico's in te perken, de werkgelegenheid veilig te stellen en waarbij een duurzame toekomst voor Delta, met een constant dividend voor ogen staat. Met name het werkgelegenheidsaspect weegt voor ons zwaar. Wat ons betreft worden de dividenduitkeringen ten volle ingezet ter stimulering van de economische ontwikkeling. In nauw overleg met de gemeenten zullen deze gelden besteed worden.

Meer in deze categorie: « Werkgelegenheid Onderwijs »

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.