Zorg

Zorg Zorg

Wat Zeeland Lokaal betreft, zal de provincie een sturende factor moeten zijn in de verdere ontwikkeling rond alle aspecten van zorg.
We denken daarbij aan het sturen op samenwerking van alle actoren(onder andere Zorgsaam en ADRZ) in de ziekenhuiszorg.
We bevorderen samenwerking op het terrein van langdurige zorg.

Met name zal ook in deze sectoren een goede spreiding (Walcheren, Oosterschelderegio, Zeeuws Vlaanderen) van voorzieningen in de grotere en kleinere kernen moeten plaatsvinden.

 

 

Uiteraard met behoud van kwaliteit. Ook goed en betrouwbaar ambulancevervoer hoort hierbij.
Zeeland Lokaal zal zich hier, samen met de gemeenten en zorgaanbieders, sterk voor maken.
Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg.
Daar waar de gemeenten ondersteuning nodig hebben om de transitie uit te voeren zal de provincie de gemeenten ondersteunen.

Meer in deze categorie: « Steden en dorpen Verkeer »

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.