donderdag, 19 januari 2017 12:24

Zeeland Lokaal stelt Art. 44 vragen over ophoging van het plangebied van Perkpolder met licht tot matig verontreinigde grond

Vragen ingevolge art. 44 van het reglement van orde aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland door het statenlid Drs. M.J. Faasse van Zeeland Lokaal

 

Toelichting:

Op 17 november 2016 verscheen een artikel in BN DeStem over ophoging van het
plangebied van Perkpolder met industrieklasse 1 grond tot een hoogte variërend van 8 tot 18 meter.

Vragen:

 1. Bent u op de hoogte van het artikel en zijn de daarin gepresenteerde feiten juist?
  Indien dat niet het geval is, wilt u dan aangeven wat niet klopt?

 2. Wijkt deze ophoging af van het herziene bestemmingsplan?

 3. Is deze ophoging van de grond ook getoetst aan de MER?

 4. Acht u een dijkje met een hoogte van 2 meter langs en naast de camping Perkpolder
  van de familie Heiszler voldoende om eventuele geluidsoverlast tegen te gaan?

 5. Wat wordt de gemiddelde hoogte van het gebied?

 6. Hoe wordt er geborgd dat de omgeving geen overlast krijgt van (grond)water, dat
  bovendien ook nog verontreinigd kan worden door het uitlogen van de ophogingen
  met licht tot matig vervuilde grond?

 7. Bent u het met de fractie van Zeeland Lokaal eens, dat het gezien de impact die deze
  ophogingen hebben op de omgeving, beter is een nieuw bestemmingsplan vast te
  stellen en ook een nieuwe MER-procedure te voeren?

 8. Zijn er nog meer essentiële wijzigingen opgenomen in de ingediende
  natuurvergunning voor het Plan Perkpolder?

 9. Is er al een nieuwe datum bekend van de grondoverdracht aan de
  projectontwikkelaar?

Bekijk/download de vragen hier:

pdf Art. 44 vragen Perkpolder 19 januari 2017 (597 KB)

pdf Antwoorden art 44 vragen Perkpolder (131 KB)

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.