vrijdag, 17 augustus 2018 00:22

Zeeland lokaal: vragen over Vrijwilligerswerk gefrustreerd door regelgeving

De fractie van Zeeland Lokaal is ontstemd door berichtgeving op de website van de PZC van 16 augustus 2018 waarin er melding van wordt gemaakt dat activiteiten van vrijwilligers zoals, maar niet uitsluitend, sportevenementen niet plaats kunnen vinden vanwege hoge regeldruk en daarmee gepaard gaande kosten. Het gaat hier om de halve marathon van Tholen, maar dit evenement is exemplarisch voor andere activiteiten.

Daarom willen we graag antwoord op de volgende vragen:


1. Bent u op de hoogte van dit artikel?
2. Bent u het eens met de Fractie van Zeeland Lokaal, dat het belangrijk is, dat vrijwilligers activiteiten ontplooien en daarmee door het bestuur gewenste maatschappelijke doelen bereiken?
3. Bent u het eens met de Fractie van Zeeland Lokaal, dat vrijwilligers en organisaties door de toenemende regeldruk ervan weerhouden kunnen worden om activiteiten te organiseren?
4. Bent u het eens met de Fractie van Zeeland Lokaal, dat bepaalde evenementen die voor onze provincie een wervend uithangbord zijn, hierdoor kans lopen geen doorgang meer te vinden in de nabije toekomst?
5. In het artikel is sprake van de Provincie Zeeland als vergunning verlenende overheid. Kunt u een korte opsomming geven van evenementen waarbij een vergunning van de provincie noodzakelijk is?
6. Zou u kunnen aangeven welke rol de provincie speelt bij gemeente-overschrijdende evenementen?
7. In vervolg op de vorige vraag: hoe zou de provincie het makkelijker kunnen maken voor vrijwilligers en organisaties om dat soort evenementen te organiseren?
8. In hoeverre kunt u bij de gemeenten en andere overheden een coördinerende rol spelen om de regeldruk te verminderen en bent u daartoe ook bereid?
9. Alom wordt aangenomen dat sportevenementen vanwege de daarmee gepaard gaande lichamelijke beweging goed zijn voor de volksgezondheid. Bent u die mening ook toegegaan en vindt u dan, als evenementen in het kader van de breedte- of recreatieve sport niet doorgaan, dat dit slecht is voor de volksgezondheid?

 

Lees hier het antwoord dat we hebben gekregen:

pdf Antwoord Art. 44 vragen regeldruk vrijwilligerswerk (392 KB)

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.